AktualnościTrwające od września wdrożenie oprogramowania z serii "Nowoczesny Urząd" w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, stanowi przykład wykorzystania doświadczenia Sputnik Software na wszystkich polach funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizowanego projektu wdrożone zostaną: SEOD PROTON wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, BIP, System Finansowo-Księgowy FoKa, System Podatków i Opłat Lokalnych WyDra, a także Ewidencja Ludności, Koncesje Alkoholowe i Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Dodano:21-10-2010


Sputnik Software zakończyła realizację projektu pod nazwą "Żorski System Usług Publicznych". W ramach zamówienia dostarczono infrastrukturę sprzętowo-systemową oraz wdrożono na jej bazie oprogramowanie Pakietu e-Urząd, Finanse oraz Ewidencja. Beneficjentami projektu jest Urząd Miasta w Żorach, wraz z jednostkami organizacyjnymi, które wspólnie uzyskują możliwość wykorzystania platformy
"Nowoczesny Urząd" do uruchomienia Miejskiego systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Dodano:21-10-2010


Firma Sputnik Software zakończyła realizację projektu pod nazwą: „e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”. Zrealizowane wdrożenie stanowi modelowy przykład budowy wielopoziomowego systemu usług publicznych, obejmującego jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Wdrożenie objęło: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Urząd Miasta w Myszkowie, Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Urząd Gminy Niegowa, Urząd Gminy Poraj, Urząd Miasta i Gminy Żarki. Wykorzystanie jednolitej platformy elektronicznych usług publicznych, pozwoli na synergię działań samorządu na rzecz mieszkańców Powiatu i poszczególnych gmin. Wdrożony System pozwala jednocześnie na bezpieczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w projekcie oraz kreowanie jednolitego przekazu informacji w Internecie.

Dodano:22-09-2010


Zakończono wdrożenie oprogramowania Pakietu e-Urząd w ramach projektu: „Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż”. Zrealizowany projekt pozwoli na profesjonalizację działań jednostki samorządu terytorialnego w następujących obszarach:
• Interaktywność – poprzez udostępnienie narzędzi elektronicznej komunikacji na linii Urząd <-> klient Urzędu,
• Skuteczne zarządzanie usługami publicznymi – dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów,
• Konkurencyjność – rozumiana, jako kształtowanie wizerunku Gminy w Internecie (Portal Samorządowy i BIP),
• Bezpieczeństwo – wykorzystanie infrastruktury PKI w komunikacji, uwierzytelnianiu i kontroli.
Zapraszamy do zapoznania się z Pakietem e-Urząd firmy Sputnik Software. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza na www.nowoczesnyurzad.pl.

Dodano:22-09-2010


Środki Trwałe 2.0. Nowa jakość pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z nową aplikacją firmy Sputnik Software. Środki Trwałe 2.0 przygotowane zostały w współpracy z najbardziej wymagającymi użytkownikami poprzedniej edycji programu. W ramach nowego oprogramowania uzyskasz, między innymi:
• Nowy, dostosowany do standardów pozostałych produktów Sputnik Software, interfejs użytkownika.
• Pełną obsługę kodów kreskowych (rejestracja i identyfikacja).
• Obsługę raportu SG01.
• Zdalne wsparcie dla użytkowników Systemu.
Zamów bezpłatną wersję demonstracyjną oprogramowania (dostęp do formularza zamówienia tuż obok). Klienci posiadający poprzednią wersję, otrzymają nowy program nieodpłatnie, wraz z migracją danych z poprzedniej wersji. W sprawie przejścia na nową wersję prosimy o kontakt pod nr (61) 624-00-83.

Dodano:14-09-2010


Zamów wersję demonstracyjną programu do obsługi stypendiów szkolnych już teraz (dostęp do formularza zamówienia tuż obok), a otrzymasz ją 10 sierpnia z gwarancją 20% rabatu, w przypadku decyzji o zakupieniu produktu. Testowanie oczywiście bezpłatne. W nowym programie, między innymi:

* Możliwość określenia dowolnych kryteriów przyznawania świadczeń,
* Wydawanie dwóch decyzji do jednego wniosku w ciągu roku,
* Oprócz obsługi zasiłków i stypendiów szkolnych program obsługuje również świadczenia materialne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
* Integracja z oprogramowaniem do obsługi ewidencji ludności,
* Eksport do bankowości elektronicznej.

Nowe funkcjonalności powstały na bazie uwag i propozycji użytkowników. Jesteśmy więc przekonani, że program spełni Państwa oczekiwania.

Dodano:10-07-2010


Zakończył się konkurs na wyłonienie logo projektu "e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w Powiecie Myszkowskim", przeprowadzony w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, wspólnego przedsięwzięcia wszystkich gmin powiatu myszkowskiego. Laptop w nagrodę za pomysł na znak graficzny projektu otrzymał Mateusz Skowron z Postaszowic.


Od lewej Wójt Gminy Niegowa Pan Krzysztof Motyl, Wicestarosta Jan Kieras ,Mama Laureata Pani Lidia Skowron, Zwycięzca Konkursu Mateusz Skowron, Starosta Myszkowski Pan Łukasz Stachera, Koordynator Główny Projektu Pani Magdalena Ciuk, Przedstawiciel Organizatora Konkursu ( Sputnik Software Sp. z o.o.) Pan Michał Kowalczyk oraz Sekretarz Miasta Myszkowa Pan Marek Borowik

Konkurs na logo projektu "e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w Powiecie Myszkowskim" rozpisany został w czerwcu tego roku. Konkurs miał na celu opracowanie znaku graficznego logo realizowanego we wszystkich gminach naszego powiatu projektu elektronicznej administracji i adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Prace mogły być wykonane dowolną techniką graficzną lub malarską. Każdy z uczestników mógł zaproponować tylko jeden pomysł. Nagrodą w konkursie był laptop Lenovo Idea Pad Y550, ufundowany przez organizatora przedsięwzięcia Sputnik Software Spółka z o.o.
Konkurs rozstrzygnięto pod patronatem: starosty myszkowskiego Łukasza Stachery, burmistrza Myszkowa Janusza Romaniuka, burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczki, burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego, wójta Poraja Mariana Szczerbaka i wójta Niegowy Krzysztofa Motyla. Idea była prosta: laptop za dobry pomysł. Nic więc dziwnego, że odzew na konkurs wśród młodzieży był spory. Wpłynęło w sumie kilkanaście prac, wszystkie godne uwagi. Komisja musiała jednak wybrać tą jedyną, która będzie w następstwie graficznie firmowała samorządowe przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej administracji i rozwoju usług elektronicznych. Jury oceniało przede wszystkim oddanie charakteru projektu ,,e-Myszkovia…’’, oryginalność pracy, rozpoznawalność i łatwość zapamiętywania. Wszystkie kryteria zdaniem oceniających najlepiej oddała praca Mateusza Skowrona z Postaszowic, z gm. Niegowa. I to właśnie Mateusz otrzymał dobrej klasy laptop. Jego przekazanie nastąpiło w miniony wtorek (06.07.2010r.) w Starostwie Powiatowym w Myszkowie. Zwycięzcy gratulowali przedstawiciele samorządów naszego powiatu, organizatora konkursu Pan Michał Kowalczyk wraz
z koordynatorem głównym projektu Panią Magdaleną Ciuk.
Prace zgłoszone do konkursu możemy oglądać na stronach poszczególnych urzędów.

Logo zaprojektowane przez Pana Mateusza Skowrona


Zobacz prace pozostałych uczestników:

Dodano:09-07-2010


Trwa wdrożenie Pakietu e-Urząd w Gminie Paradyż. W ramach umowy na realizację projektu pod nazwą: "Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż" firma Sputnik Software zapewni klientowi wykorzystanie
nowoczesnych technik informacyjnych, umożliwiających świadczenie usług elektronicznych na rzecz społeczności lokalnej. Służyć temu będzie zmodernizowanie infrastruktury sieciowej, unowocześnienie zaplecza teleinformatycznego instytucji, wykorzystanie kart inteligentnych, a przede wszystkim wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON zintegrowanego z Elektroniczną Skrzynką Podawczą. W ramach zamówienia uruchomiony zostanie również Portal Samorządowy oraz Biuletyn Informacji Publicznej, umożliwiające budowanie wizerunku Gminy Paradyż w Internecie.

Dodano:09-07-2010


Projekt „e-Myszkovia”
Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wymyśl logo projektu „e-Myszkovia” i zgarnij nagrodę!

 
Firma Sputnik Software Spółka z o.o. ogłasza konkurs na znak graficzny, logo projektu „e-Myszkovia” - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim”. Konkurs odbywa się w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej „e-Myszkovia”.
 
Celem konkursu jest uzyskanie od uczestników projektu logo projektu, które po profesjonalnej obróbce graficznej będzie stanowiło oficjalne logo projektu ,,e-Myszkovia”.
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu myszkowskiego.
 
Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
 
 • Starosta Myszkowski Łukasz Stachera
 • Burmistrz Miasta Myszkowa Janusz Romaniuk
 • Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka
 • Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski
 • Wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak
 • Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl  
 
Warunki uczestnictwa:
 
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myszkowskiego. Prace muszą mieć format plakatu: A4, wykonany dowolną techniką graficzną lub malarską na podłożu papierowym. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Praca musi mieć opis autora na odwrocie pracy - imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i numer telefonu. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć  lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 25.06.2010 r. wraz z kartą zgłoszenia na adres:
 

Starostwo Powiatowe w Myszkowie
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 6
z dopiskiem: Logo ,,E-Myszkovia” lub bezpośrednio do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Myszkowie do pok. 405.Wszelkich informacji związanych z konkursem i projektem udzieli Koordynator Główny Projektu Pani Magdalena Ciuk tel. 34/315 91 74 lub e - mail: e-myszkovia@powiatmyszkowski.pl .
 
Komisja konkursowa powołana z przedstawicieli wszystkich partnerskich gmin projektu  dokona oceny prac do 30.06.2010 r. przyznając nagrodę główną (Laptop - Lenovo IdeaPad Y550) dla najlepszej pracy.   
 
Słów kilka o projekcie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 zakłada równomierne wsparcie dla wszystkich obszarów województwa, zarówno tych problemowych, jak i ośrodków wzrostu. Program zbudowany jest w oparciu o priorytety tematyczne, bez ograniczeń oraz preferencji terytorialnych. Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
 
Projekt "e-Myszkovia" - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim, wpisuje się w Priorytet II RPO – Społeczeństwo Informacyjne.   
 
Powiat Myszkowski w 2008 roku złożył wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  
 
Całkowity koszt projektu wyniesie blisko 3 085 642 ,00 zł .Starostwo Powiatowe jako lider projektu wspólnie ze wszystkimi gminami pozyskało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Programu Rozwoju Subregionu Północnego, na ten cel 2.017.342,00 zł.
 
Resztę powiat i gminy przeznaczają z własnych budżetów:

 • Powiat Myszkowski – 246.304,81 zł
 • Gmina Koziegłowy – 183.803,49 zł
 • Gmina Myszków – 279.222,74 zł
 • Gmina Niegowa – 96.697,06 zł
 • Gmina Poraj – 160.314,82 zł
 • Gmina Żarki – 131.939,08 zł 
 
Projekt "e-Myszkovia" - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim – to wspólny projekt realizowany przez Powiat Myszkowski i Gminy: Myszków, Żarki, Koziegłowy, Poraj i Niegowa. Umowa o realizacji wspólnego projektu „e-Myszkovia” zawarta została 15 kwietnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.
 
Samorządy naszego powiatu, wśród których liderem jest Powiat Myszkowski, wspólnie realizują projekt obejmujący budowę platformy opartej na technologiach komunikacji i informacji, która zapewni warunki dla świadczenia usług administracyjnych dla obywateli i podmiotów gospodarczych w formie elektronicznej oraz umożliwi bezpieczną wymianę dokumentów urzędowych drogą elektroniczną. Stworzony zostanie system komputerowego wspomagania obsługi interesantów.
 
 
 
W skład platformy sprzętowej projektu „e-Myszkovia” wchodzą spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa urządzenia teleinformatyczne, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach projektu oraz zestawy do podpisu elektronicznego potrzebne dla osób podpisujących decyzje w urzędzie.
 
Dostarczony w ramach projektu system obejmuje: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z Systemem Przepływu Pracy; System Bezpieczeństwa; e-Urząd; Biuletyn Informacji Publicznej – system do zarządzania i prezentacji informacji w ramach biuletynu informacji publicznej zintegrowany z SEOD poszczególnych urzędów; systemy operacyjne, systemy baz danych i inne aplikacje stanowiące podstawę i środowisko działania SEOD.   
 
Pracownicy urzędów zostaną przeszkoleni w zakresie pracy w systemie.
Zakupionych zostanie 218 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 12 wydajnych skanerów, 12 serwerów oraz szereg innych elementów infrastruktury sieciowej. Zamontowany zostanie sprzęt i oprogramowanie zgodnie ze światowymi standardami, stabilny i kompatybilny z innymi rozwijającymi się obecnie technologiami, co zagwarantuje wysoką jakość i trwałość urządzeń.    
 
Dzięki wspólnemu działaniu samorządów powiatu myszkowskiego nastąpią rewolucyjne zmiany w zakresie obsługi interesantów w starostwie i we wszystkich urzędach gmin. Zbudowany zostanie portal internetowy stanowiący główne narzędzie dla e-urzędu, poprzez który mieszkańcy będą mogli załatwiać swoje sprawy i uzyskiwać niezbędne informacje.   
 

Nagroda

Laptop - Lenovo IdeaPad Y550

   
 
Zainstalowany procesor : Intel Core™2 Duo processor T6600 (45 nm; 2MB L2; 2.20 GHz; 800 MHz)
System operacyjny : MS Windows 7 Home Premium PL
Chipset płyty głównej : Intel PM45 + ICH9M
Typ matrycy : WXGA HD (1366 x 768) Matowa/Non glare LED Backlight Technology (16:9) Przekątna ekranu : 15.6 cali
Rodzaj pamięci : SO-DIMM DDR3 1066MHz
Pamięć zainstalowana : 3072 MB
Wbudowana karta grafiki : nVidia GeForce GT210M 512MB VRAM
Wbudowane Audio : Intel High Definition Audio (support DTS effect)
Zamontowany dysk twardy : 320 GB 5400rpm SATA
Napęd optyczny wbudowany : DVD-RW/RAM

Skład Komisji Konkursowej: 

Sputnik Software –Organizator: Michał Kowalczyk
Powiat Myszkowski –Lider :      Magdalena Ciuk

Partnerzy:
Gmina Myszków: Zbigniew Rabsztyn
Gmina Koziegłowy: Bożena Kolasa
Gmina Żarki: Barbara Major
Gmina Niegowa: Małgorzata Gocył
Gmina Poraj: Alicja Michalczyk

Kontakt: 

Wszelkich informacji związanych z konkursem i projektem udzieli Koordynator Główny Projektu Pani Magdalena Ciuk tel. 34/315 91 74 lub e - mail: e-myszkovia@powiatmyszkowski.pl  

Pliki do pobrania:
 
 

Dodano:08-06-2010


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Beneficjent: POWIAT MYSZKOWSKI

Partnerzy: Gmina Myszków, Gmina Koziegłowy, Gmina Poraj, Gmina Niegowa, Gmina Żarki

e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim

W związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Programu Rozwoju Subregionu Północnego na realizację projektu pod nazwą: „e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim” firma Sputnik Software jako członek konsorcjum (Asseco Systems Spółka Akcyjna –Lider) przeprowadza obecnie prace wdrożeniowe w 6 jednostkach samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Urząd Miasta Myszków, Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Urząd Gminy Niegowa, Urząd Gminy Poraj, Urząd Miasta i Gminy Żarki. Realizowany projekt obejmuję między innymi instalację i uruchomienie Systemów firmy Sputnik Software dostępnych w Pakiecie e-Urząd.
 

http://www.asseco-systems.eu/

http://www.powiatmyszkowski.pl/

 

Dodano:12-04-2010

Wpisy 11-20 (z 35)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij