AktualnościWzrost zainteresowania produktami Platformy „Nowoczesny Urząd” i zapotrzebowanie na usługi wspierające jej użytkowników, przyczyniły się do uruchomienia programu partnerskiego Sputnik Software.

Udział w programie partnerskim jest szansą na stabilną, długofalową i opartą na renomowanym produkcie współpracę, dla firm informatycznych kierujących swoje usługi dla jednostek sektora publicznego. Sputnik Software przewiduje zarówno partnerstwo handlowe, jak również, w formie rozszerzonej, możliwość świadczenia przez partnerów usług wdrożeniowych i serwisowych dla klientów korzystających z produktów Zintegrowanej Platformy Informatycznej „Nowoczesny Urząd”.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że z różnych produktów Platformy korzysta obecnie ponad 2 tys. jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju. Zbudowana w ciągu ostatnich piętnastu lat baza klientów, pozwala na zaoferowanie potencjalnym partnerom korzystnych warunków współpracy z liderem branży.

Wszystkie firmy, zainteresowane udziałem w systemie partnerskim Sputnik Software, zapraszamy do wypełnienia niniejszej ankiety.Pozwoli ona na zainicjowanie współpracy, zawarcie stosownego porozumienia i rozpoczęcie ścieżki certyfikacji pracowników Partnera. Uruchomiona również została strona internetowa będąca centrum informacyjnym dla partnerów - partner.sputnik.pl. Szczegóły Programu Partnerskiego oraz prezentację rozwiązań oferowanych przez Sputnik Software można znaleźć tutaj:

Regulamin programu partnerskiego
Prezentacja rozwiązań

Zapraszamy do współpracy!

 

Dodano:25-05-2016


Warsztaty Informatyków Lubuskich już po raz ósmy gościć będą największe firmy technologiczne dostarczające oprogramowanie i sprzęt dla sektora JST. Nie mogło tam zabraknąć także Sputnik Software.

Konferencja WIL8 odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w hotelu Tanzanit w Jesionce. W trakcie dwóch dni trwania tego wydarzenia odbędą się wystąpienia przedstawicieli firm dbających o zaplecze technologiczne funkcjonowania JST. Motywem przewodnim tej edycji warsztatów będzie prezentacja rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, wirtualizacji i adaptowania aplikacji dziedzinowych w Administracji Publicznej. Interesująco zapowiada się wystąpienie przygotowane przez specjalistów ze Sputnik Software, którzy opowiedzą o praktycznych aspektach funkcjonowania Cyfrowego Urzędu. Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie internetowej organizatora (www.wil.gamp.pl/index.php/dla-kogo). 
 
Serdecznie Zapraszamy!

Dodano:24-05-2016


Dzięki nabyciu przez Sputnik Software Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do oprogramowania Sygnity S.A., spółka osiągnęła pozycję największego producenta oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.         

Na mocy umowy sprzedaży zawartej z Sygnity S.A. w dniu 3 sierpnia 2015 roku, Sputnik Software nabywa autorskie prawa majątkowe do oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT” (ZSI Urząd NT), a także autorskie prawa majątkowe do aplikacji ewidencyjnych: SELWIN, RWWIN, USCWIN. Dzięki transakcji spółka pozyskała ok. 900 nowych klientów.

Inwestycja otwiera nam drogę do współpracy z dużymi klientami w sektorze publicznym i jest naturalną konsekwencją dobrego wyniku spółki w okresie ostatnich trzech lat, kiedy to zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów w skali regionalnej i krajowej – mówi Tomasz Maćkowiak, członek zarządu Sputnik Software. Równie istotny jest fakt, że wraz z nabyciem nowego systemu, wzmocniliśmy nasz zespół o doświadczonych specjalistów, co pozwoli nam rozwijać nasze produkty, oferować klientom coraz wyższą jakość usług i podejmować się samodzielnej realizacji dużych projektów. Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie podejmiemy decyzję o kolejnych przejęciach”.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że obszary obsługiwane przez zakupiony system, wpisują się w profil podstawowej działalności spółki, tj. produkcji oprogramowania dla jednostek sektora publicznego. Jest to, bez wątpienia, dobra informacja dla klientów Sputnik Software, oczekujących odpowiedniego poziomu produktów i specjalistycznych usług, wspierających rozwój i utrzymanie oprogramowania. 

Sputnik Software Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla administracji publicznej w Polsce. Spółka, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ATENDE, jest twórcą systemów informatycznych na zamówienie, rozwijając jednocześnie standardową ofertę w ramach Zintegrowanej Platformy Informatycznej „Nowoczesny Urząd”. Oferowane produkty umożliwiają jednolite zarządzanie instytucją publiczną, w tym: świadczenie usług publicznych, zarządzanie dokumentem elektronicznym, zarządzanie procesami merytorycznymi (budżet, finanse i księgowość, podatki i opłaty lokalne, kadry i płace, rejestry i ewidencje, zadania z zakresu polityki społecznej) oraz zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w ramach organizacji.

Dodano:23-09-2015


Sputnik Software Sp. z o.o. – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z ATOS IT Services Sp. z o.o. umowę na wdrożenie platformy e-usług publicznych oraz systemu zarządzania dokumentem elektronicznym dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach projektu, pn.: „Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt o wartości 92,6 mln zł brutto został wygrany przez ATOS IT Services Sp. z o.o. Udział Sputnik Software jako podwykonawcy wynosi ok. 20% kontraktu. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy.

Koncepcja PSeAP zakłada uruchomienie i wdrożenie jednolitej platformy informatycznej, pozwalającej na świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Projekt obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania systemowego, stanowiących podstawę funkcjonowania e-Administracji oraz, w ramach zadań Sputnik Software, wdrożenie centralnego „Systemu e-Usług Internetowych (SeUI)” oraz „Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)”, w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. Wdrożenie SEOD obejmie ok. 7 tys. użytkowników, natomiast dostęp do kilkuset usług uruchomionych w ramach SeUI uzyska ok. 2 mln. mieszkańców Podkarpacia.

Realizacja kontraktu opiera się o zintegrowaną platformę informatyczną „Nowoczesny Urząd” firmy Sputnik Software, która funkcjonuje w różnym zakresie, w ok. 1500 jednostkach administracji publicznej w Polsce.

– Wdrożenie naszych autorskich rozwiązań w ramach projektu PSeAP, potwierdza trafność założeń strategicznych spółki, polegających na budowie spójnej platformy informatycznej do zarządzania usługami publicznymi świadczonymi na rzecz lokalnych wspólnot samorządowych. Realizacja projektu w skali regionalnej jest z jednej strony inspirującym wyzwaniem, z drugiej zaś pozwoli na ugruntowanie wiodącej pozycji Sputnik Software na rynku jednostek sektora publicznego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat staraliśmy się być pionierami zmian w obszarze IT, które nieuchronnie zachodzą w polskiej administracji publicznej. To podejście przynosi teraz wymierne korzyści – stwierdza Tomasz Maćkowiak, członek zarządu Sputnik Software Sp. z o.o.

Sputnik Software Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla jednostek sektora publicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Oferowane przez spółkę, autorskie rozwiązania, funkcjonujące pod marką „Nowoczesny Urząd”, obejmują wszystkie obszary funkcjonowania instytucji i pozwalają na zarządzanie procesami związanymi z obiegiem dokumentów elektronicznych, budżetem, finansami i księgowością, podatkami i opłatami lokalnymi oraz procesami merytorycznymi realizowanymi przez urzędy na podstawie obowiązujących przepisów. Sputnik Software wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atende.

Dodano:17-09-2013


Firma Sputnik Software prowadzi obecnie prace związane z oprogramowaniem do obsługi gospodarowania odpadami, na podstawie zapisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy program będzie dostępny do dnia 30 września 2012 roku. Funkcjonalność przygotowywanego rozwiązania pozwoli na prowadzenie:
 • ewidencji przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
 • ewidencji umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne,
 • ewidencji zezwoleń, o których mowa w Rozdziale 4 Ustawy,
 • wymiaru i księgowości opłat związanych z odbiorem odpadów komunalnych,
 • sprawozdawczości, o której mowa w Rozdziale 4b ustawy.
Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania, wykorzystując znajdujący się obok formularz.

Dodano:16-05-2012


Opracowana przez Sputnik Software, nowa wersja oprogramowania do obsługi stypendiów szkolnych, znacznie rozszerza funkcjonalności pierwszej wersji aplikacji. Kilkuletnia współpraca z ponad 200 jednostkami administracji publicznej, zajmującymi się obsługą świadczeń stypendialnych, umożliwiła nam przygotowanie produktu, który jest przystosowany do pracy w każdej jednostce, niezależnie od zasad przyznawania stypendiów. Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną programu. Dla klientów, którzy zdecydują się na zakup oprogramowania w ciągu 14 dni od zainstalowania wersji demonstracyjnej 30% rabatu na cenie licencji.

Dodano:10-06-2011


Firma Sputnik Software dziękuje wszystkim użytkownikom programu Dodatki Mieszkaniowe 1.0 za zgłaszane propozycje i uwagi merytoryczne, które przyczyniły się do rozwoju naszego produktu. To właśnie na bazie współpracy z naszymi klientami przygotowaliśmy Dodatki Mieszkaniowe 2, które dostępne są z 30% rabatem dla jednostek samorządu terytorialnego i ośrodków pomocy społecznej, które zdecydują się na zakup programu w ciągu 30 dni od otrzymania bezpłatnej wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zamówienia testowej wersji programu, poprzez wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu na umieszczony obok banner.

Dodano:12-04-2011


5 kwietnia 2011 roku odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca akcję "Przejrzysta strona BIP". Podczas spotkania zaprezentowano wyniki projektu, a także nagrodzono laureatów konkursu na "Przejrzystą stronę BIP". Sputnik Software, uczestnicząca od lat w promowaniu idei udostępniania informacji publicznej w internecie, uczestniczyła w projekcie, jako partner Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! Więcej informacji na temat konferencji i laureatach na:

Dodano:12-04-2011


W ramach projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” Departament Administracji Publicznej MSWIA rozpoczął akcję „Przejrzysta strona BIP” we współpracy z partnerem projektu - firmą Sputnik Software Sp. z o.o.

Akcja ta jest skierowana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców swoich gmin, usprawnić wzajemną komunikację z obywatelami - a co za tym idzie – zwiększyć efektywność swojej pracy. Nie bez znaczenia jest także możliwość polepszenia wizerunku jako nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi Urzędu.
Jak pokazują wyniki wcześniejszych akcji prowadzonych przez organizacje pozarządowe Biuletyny Informacji Publicznej jednostek samorządowych wymagają ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się regulacji prawnych. Dotychczasowe inicjatywy obywatelskie nakierowane na ocenę samorządowych BIP miały niebagatelne znaczenie dla poprawy ich jakości i przejrzystości, jednakże wyniki zebranych w 2010 roku ankiet wskazują że nadal obszar ten wymaga doskonalenia – zarówno przez podmioty prowadzące BIP jak i od strony legislacji.
Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie bip.sputniksoftware.com.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dodano:13-01-2011


Konkurs organizowany jest w ramach projektu systemowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym", Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z firmą Sputnik Software Sp. z o.o.

Zadania:
 1. Przegląd i ocena wskazanych podmiotowych stron BIP jednostek samorządu terytorialnego w ramach akcji „Przejrzysta strona BIP” pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz „Minimalnym standardem informacji dla „Przejrzystej strony BIP””.
 2. Ocena wskazanych stron BIP będzie realizowana w oparciu o przygotowaną ankietę, we określonym terminie.
 3. Udział w szkoleniu wstępnym przygotowującym do realizacji zadania.
Wymagania:
 1. Wykształcenie na poziomie co najmniej średnim.
 2. Preferowany profil wykształcenia: ekonomiczny, prawniczy lub informatyczny(w przypadku braku ww. wykształcenia – wymagany jest dwukrotnie dłuższy staż pracy).
 3. Doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 2 lat (w przypadku wykształcenia o profilu innym niż ekonomiczne, prawnicze lub informatyczne doświadczenie zdobywane w ciągu minimum 4 lat) w ramach:
  1. pracy zawodowej w wymiarze pełnego etatu na jednym z poniższych stanowisk:
   • w administracji publicznej na stanowisku związanym z nadzorem, kontrolą lub analizami
   • w firmie komercyjnej na stanowisku wdrożeniowca, konsultanta, pracownika Help-desku lub równoważnym przy wdrażaniu systemów do obsługi BIP
  2. pracy zawodowej lub społecznej w organizacji pozarządowej na stanowisku związanym z tematyką dostępu do informacji publicznej .
 4. Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie przeszukiwania informacji na stronach WWW.
 5. Zdolności analityczne.
 6. Dokładność i sumienność.
 7. Dobra znajomość zagadnień związanych z samorządem terytorialnym
  1. organizacja i zadania JST,
  2. organy JST,
  3. finanse JST.
 8. Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.
 9. Znajomość zagadnień związanych z kontrolą lub audytem jednostek sektora finansów publicznych.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV)
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 4. dokument potwierdzający staż pracy

Kryteria wyboru:
O wpisaniu na listę decydować będzie największe wykazane doświadczenie i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres h.patyk@sputniksoftware.com.

Ulotka do pobrania

Dodano:05-11-2010

Wpisy 1-10 (z 35)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij