O systemie

Program Środki Trwałe zapewnia pełną obsługę w zakresie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Aplikacja wykorzystywana obecnie przez ponad 300 klientów, została przygotowana jako produkt dedykowany dla jednostek sektora publicznego. Przyjazny interfejs użytkownika oraz możliwości związane z tworzeniem wymaganych rejestrów i dokumentów, sprawiają, że wykonywanie operacji związanych z ewidencją, czy naliczaniem planu amortyzacji, odbywa się w prosty i intuicyjny sposób.

Najważniejsze elementy:

  • Aplikacja pozwala na zarządzanie pełnym cyklem obsługi każdego środka trwałego od zakupu lub przekazania przez amortyzację aż do sprzedaży lub likwidacji.
  • Obok obsługi środków trwałych program umożliwia również ewidencję wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów.
  • Program pozwala na przeprowadzenie i ewidencję typowych operacji dokonywanych na środkach trwałych, takich jak: modernizacja, przeszacowanie, likwidacja, sprzedaż, przekazanie.
  • Aplikacja posiada wbudowany słownik klasyfikacji środków trwałych oraz klasyfikacji budżetowej.
  • Wbudowany kreator raportów pozwala na przygotowywanie konfigurowanych przez użytkownika zestawień.

Galeria

Obok funkcjonalności produktu i zgodności z wymaganiami prawnymi, zadbaliśmy o komfort pracy użytkownika. Nowatorskim rozwiązaniem, wyróżniającym nasz program spośród innych, jest zastosowanie konfigurowalnych list, dających ogromne możliwości pracy z danymi. Umożliwia to generowanie wyników statystycznych według wybranych kryteriów, na przykład: grupowania, filtrowania, sortowania czy tworzenia nowych kolumn, które reprezentują wynik działania matematycznego. Takie podejście pozwala operatorowi aplikacji na prezentowanie danych w dowolnym układzie i eksport zestawień do formatów: RTF, XLS, PDF.

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Środki Trwałe
 Security code

Cechy programu

Funkcjonalność programu odzwierciedla zapotrzebowanie użytkowników na aplikację, która dzięki swojej uniwersalności, pozwoli na wykonanie wszystkich zadań związanych z obsługą środków trwałych w ramach jednostki. Równie istotną cechą produktu jest również intuicyjna i prosta obsługa, zapewniająca komfort w codziennej pracy. Wśród kluczowych funkcjonalności produktu należy wymienić:

  • Zarządzanie pełnym cyklem obsługi każdego środka trwałego: od zakupu, przekazania, przez amortyzację aż do sprzedaży lub likwidacji. Program pozwala przy tym na automatyczne tworzenie planu amortyzacji, a także jego modyfikację, w oparciu o wprowadzone przez użytkownika kryteria oraz na wybór metody naliczania planu amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa). Możliwe jest również zewidencjonowanie środka trwałego, będącego już w trakcie amortyzacji, czy też pochodzącego z przekazania oraz wykorzystanie współczynnika modyfikującego.
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych, z uwzględnieniem ich części składowych.  • Możliwość przeprowadzenia typowych operacji dokonywanych na środkach trwałych, takich jak: modernizacja, przeszacowanie, likwidacja, sprzedaż, przekazanie. Wszystkie operacje są zapisywane w historii danego środka trwałego. Program umożliwia również wydruk potwierdzeń dla wykonanych operacji.
  • Wykorzystanie wbudowanych słowników klasyfikacji środków trwałych i klasyfikacji budżetowej (modyfikowalnej przez użytkownika). Podziałki klasyfikacji budżetowej mogą być przypisywane do danego środka trwałego, co pozwala na powiązanie ewidencji z danymi finansowo-księgowymi jednostki.
  • Możliwość przygotowywania zestawień i raportów przy pomocy wbudowanego kreatora. Raporty przygotowywane są, według kryteriów określanych przez użytkownika, np. zestawienia roczne, wartości środków i umorzeń, raport SG-01.

Zamów wersję demonstracyjną

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij