O programie

Oprogramowanie płacowo-kadrowe powinno się charakteryzować pełną zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa pracy, możliwością dostosowania do obowiązującego w danej jednostce systemu wynagrodzeń oraz integracją z zewnętrznymi aplikacjami, związanymi bezpośrednio z obszarem działania systemu. Wszystkie te wymagania spełnia System Płacowo-Kadrowy R2PłatnikPRO dostępny, jako część oprogramowania z serii „Nowoczesny Urząd”. Produkt umożliwia, między innymi, zarządzanie kadrami i strukturą organizacyjną Urzędu, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyczne rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS.

Najważniejsze elementy:

 • R2PłatnikPRO zapewnia pełną obsługę płacowo-kadrową Urzędu w zakresie ewidencji pracowników, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i rozliczania pracowników.
 • System pozwala na obsługę płacową-kadrową wszelkiego rodzaju umów: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, organy stanowiące, cudzoziemcy, delegacje, ryczałty, ekwiwalenty, akcje, stypendia, dywidendy i inne świadczenia.
 • Oprogramowanie współpracuje z dowolnym systemem finansowo-księgowym oraz z aplikacjami Rejestracji Czasu Pracy, Płatnik ZUS, programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ, wszystkimi używanymi w Polsce systemami bankowymi, a także pozwala na przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON oraz informacji dla GUS.
 • R2PłatnikPRO posiada wbudowane, niezawodne mechanizmy autoweryfikacji (kontrola terminów, kontrola czasu pracy, kontrolne zestawienia ZUS i inne), gwarantujące, że wprowadzone dane są poprawne, również w związku z potencjalnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolami.
 • System jest wyposażony w standardowe i konfigurowalne przez użytkowników wydruki (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, wypowiedzenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne) oraz w rozbudowany moduł raportowy, umożliwiający przygotowywanie zestawień zbiorczych na użytek działu kadr, kierownictwa urzędu, czy rady.

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
R2płatnikPRO
 Security code

Galeria

Kadry

 • System pozwala na prowadzenie ewidencji pracowników w podziale na grupy, z wykorzystaniem wielopoziomowej struktury organizacyjnej. Dodatkowo R2PłatnikPRO umożliwia zaimportowanie danych o pracownikach z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów, a także na dostęp do danych przez Internet lub wewnętrzny intranet.
 • Struktura danych kadrowych ma usystematyzowany charakter, umożliwiający zastosowanie mechanizmów przypominających o upływających terminach badań , kursów bhp, czy wygasających Umowach. System, w ramach prowadzonej historii zatrudnienia, pozwala również na kontrolę stażu pracy, poprawnie interpretując nakładające się okresy nauki, pracy i aktualnego zatrudnienia.
 • R2PłatnikPRO pozwala na ewidencję umów o pracę wraz ze wszystkimi zmianami. W ramach ewidencji dokumentów oprogramowanie pozwala na: szybkie przeliczenie płacy netto na brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń, wprowadzenie opisów stanowisk pracy, wraz z przydzielonymi zadaniami, prowadzenie niezależnej ewidencji zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS i automatyczną rejestrację do ZUS.
 • System pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia w zależności od stanowiska pracy, wraz z kontrolą okresu użytkowania wyposażenia, a także na planowanie i ewidencję szkoleń pracowników.
 • W ramach oprogramowania dostępny jest szeroki wachlarz raportów związanych z zatrudnieniem, a także wzory standardowych druków, do wielokrotnego wykorzystania: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, wypowiedzenia, umowy-zlecenia, umowy o dzieło i inne.

Płace

 • R2PłatnikPRO pozwala na pełne dostosowanie do obowiązującego w danej jednostce systemu wynagrodzeń, z wykorzystaniem unikalnego sposobu określania składników wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wynagradzania.
 • System pozwala na prowadzenie ewidencji list płac, wraz z możliwością tworzenia wielu list w jednym miesiącu oraz obliczanie premii rocznych i wyrównań. W ramach oprogramowania możliwe jest przygotowywanie list płac na podstawie wcześniej utworzonych (na przykład w poprzednim miesiącu). Wydruki list oraz „pasków” dla pracowników, mają przejrzysty i czytelny układ, istnieje również możliwość rozsyłania „pasków” pocztą elektroniczną. Jednocześnie wykorzystywany jest oryginalny system kontroli naliczeń – rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (chorobowe, urlopy, ekwiwalenty).
 • Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi prowadzenie ewidencji kar, nagród i potrąceń, rozliczanie pożyczek ratalnych, a także kontrolę zajęć komorniczych (potrąca na liście, generuje przelewy, drukuje na świadectwie pracy). Kompletne rozliczanie delegacji odbywa się z wykorzystaniem biblioteki tras z odległościami i przewidywanymi czasami przejazdów – druki delegacji wypełniane są automatycznie.
 • R2PłatnikPRO umożliwia prowadzenie oddzielnych, definiowalnych, kartotek dochodów i wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi wzorami.
 • System pozwala na ewidencjonowanie przelewów z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS, współpracując z dowolnym systemem bankowym.
 • Oprogramowanie umożliwia również przygotowanie i wydruk miesięcznych i rocznych deklaracji PIT, deklaracji i raportów ZUS (integracja z programem Płatnik ZUS), przekazywanie zestawień do NFZ, PEFRON i GUS.

Czas Pracy

 • R2PłatnikPRO pozwala na prowadzenie miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem różnych, kodeksowo uregulowanych, systemów czasu pracy. System kontroluje normy czasu pracy w określonym okresie rozliczeniowym, pozwala na wprowadzenie godzin wejścia i wyjścia wraz z zaawansowaną interpretacją wejść i wyjść na podstawie ustalonego harmonogramu pracy.
 • Oprogramowanie umożliwia współpracę z wykorzystywanym w jednostce systemem RCP, posiada również wbudowany wewnętrzny moduł RCP wykorzystujący Internet lub intranet.
 • System jest wyposażony w kartę urlopową z automatyczną kontrolą limitów urlopów, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi nadanego limitu urlopu. Dodatkowo R2PłatnikPRO umożliwia wystawianie przez pracowników wnioskach urlopowych przez Internet lub intranet.
 • Wykorzystanie karty zasiłkowej z automatycznym naliczaniem zasiłków pozwala na szczegółowe wyjaśnienie naliczonego wynagrodzenia/zasiłku chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw chorobowego z 12 miesięcy.

Integracja

R2PłatnikPRO, ze względu na istniejące wymogi formalne i funkcjonalne, związane z obsługą płacowo-kadrową urzędu, współpracuje z dowolnym systemem finansowo-księgowym, rejestratorami czasu pracy, wszystkimi używanymi w Polsce systemami bankowymi, zewnętrznymi generatorami raportów oraz aplikacjami wymaganymi i używanymi przez instytucje państwowe (US, ZUS, NFZ, PEFRON, GUS)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij