O systemie

System FoKa jest kompleksowym narzędziem wspomagającym realizację zadań finansowo-księgowych. Udało nam się przygotować, unikalne w skali całego kraju, rozwiązanie pozwalające na obsługę pełnego cyklu księgowego, od planowania, poprzez księgowanie, a na sprawozdawczości skończywszy. Pełen obieg dokumentów księgowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji na linii JST <-> jednostki organizacyjne, wspierany jest integracją z systemem BeSTi@ oraz z innymi produktami z serii Nowoczesny Urząd.

Budowa Systemu

FoKa Pro

– pełna obsługa finansowo-księgowa organu i jednostki. System zapewnia użytkownikowi nieograniczone możliwości w zakresie rozbudowy i usystematyzowania planu kont. Automatyczna dekretacja sprawozdań budżetowych otrzymanych z jednostek organizacyjnych, ich agregacja i przekazanie sprawozdania zbiorczego do Systemu BeSTi@, przesądzają o znacznym usprawnieniu procesów sprawozdawczych.

FoKa mini

– narzędzie elektronicznej komunikacji w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych na linii JST <-> jednostki organizacyjne. Dokumenty sprawozdawcze tworzone są z wykorzystaniem otrzymanych planów finansowych, a następnie przekazywane za pośrednictwem serwera komunikacyjnego do JST.

Galeria

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
FoKa
 Security code

FoKa Pro

Użytkownik systemu FoKa Pro otrzymuje narzędzie, którego możliwości nie ograniczają się do tradycyjnej obsługi finansowo-księgowej jednostki i organu. Zadbaliśmy o to, by zarówno budowa systemu, oparta o wyraźnie wyodrębnione moduły, jego funkcjonalność i niezawodność, zapewniały klientowi komfort i dużą ergonomię pracy połączoną ze zgodnością z obowiązującymi przepisami. FoKa Pro pozwala dodatkowo na uruchomienie unikalnego sposobu komunikacji w zakresie obiegu dokumentów księgowych i integracji z innymi, wykorzystywanymi przez urząd narzędziami informatycznymi. Z tego punktu widzenia system gwarantuje, między innymi:

 • Praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy planu kont. Oznacza to dużą głębokość analityki, przy równoczesnym braku ograniczeń w nazewnictwie i długości numeru konta.
 • Nowatorskie podejście do ewidencji, wg klasyfikacji budżetowej. Brak kont analitycznych dla poszczególnych podziałek klasyfikacji. Zapisy księgowe ujmowane są według podziałek klasyfikacji ujętych w planie finansowym.
 • Dynamiczną bazę kontrahentów. Nie ma konieczności tworzenia kont analitycznych dla poszczególnych kontrahentów. Ewidencja rozrachunków realizowana jest bezpośrednio w bazie kontrahentów.
 • Automatyczne generowanie sprawozdań. Sprawozdania budżetowe w systemie SA generowane na podstawie zapisów księgowych.
 • Ewidencję VAT na podstawie wprowadzonych do systemu faktur. Eliminuje to konieczność prowadzenia dodatkowych rejestrów związanych z ewidencją VAT.
 • Uruchomienie unikalnego systemu elektronicznej komunikacji w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych z jednostkami organizacyjnymi. Obieg dokumentów finansowych wspierany jest pełną integracją z Systemem BeSTi@ na poziomie importu planu finansowego i eksportu sprawozdań zbiorczych.
 • Integrację z księgowością podatkową. Na podstawie zapisów księgowości podatkowej tworzone są zapisy w księdze głównej.
 • Dynamiczne wydruki raportów. Moduł raportowy został przygotowany w taki sposób, by w zależności od potrzeb użytkownika prezentować dane w dowolnym układzie.

FoKa Mini

FoKa mini jest produktem stanowiącym uzupełnienie systemu finansowo-księgowego i została zaprojektowana jako platforma komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Istotną zaletą produktu jest fakt, że przy niewielkim nakładzie środków i bez konieczności rezygnacji z wykorzystywanego przez klienta systemu finansowo-księgowego, wypełnia on lukę w wymianie danych (planistycznych i sprawozdawczych) pomiędzy jednostkami. Wykorzystanie FoKi mini wraz z FoKą Pro oraz serwerem komunikacyjnym pozwala na zbudowanie Systemu Zintegrowanej Obsługi Księgowości JST.
Scenariusze komunikacji z wykorzystaniem Systemu Zintegrowanej Obsługi Księgowości FoKa:

Planowanie – Scenariusz 1
Przygotowanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych na podstawie budżetu JST

Krok 1

Import budżetu z systemu BeSTi@ do systemu FoKa Pro w JST.

Krok 2

Automatyczne wygenerowanie planów finansowych dla jednostek podległych.

Krok 3

Wyeksportowanie wygenerowanych planów finansowych z programu FoKa Pro w JST.

Krok 4

Import planów finansowych do programu FoKa mini w jednostkach organizacyjnych.

Krok 5

W przypadku korekty budżetu powtarzamy kroki od 1 do 4 przy czym eksportowane są tylko te plany finansowe, w których nastąpiły zmiany.

Planowanie – Scenariusz 2
Przygotowanie budżetu JST na podstawie planów finansowych jednostek organizacyjnych.

Krok 1

Przygotowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych w programie FoKa mini.

Krok 2

Przesłanie planu finansowego z jednostki podległej przy pomocy programu FoKa mini.

Krok 3

Odebranie planów finansowych jednostek organizacyjnych w programie FoKa Pro JST.

Krok 4

Automatyczne wygenerowanie budżetu JST w systemie FoKa Pro na podstawie przesłanych planów finansowych jednostek organizacyjnych.

Krok 5

Eksport wygenerowanego budżetu do systemu BeSTi@.

Krok 6

W przypadku korekt planów finansowych powtarzamy kroki od 1 do 5.

Scenariusz – Sprawozdawczość

Krok 1

Wprowadzenie sprawozdań jednostkowych do programu FoKa mini jednostki organizacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 • Wprowadzenie ręczne,
 • Wygenerowanie na podstawie planu finansowego,
 • Wygenerowanie na podstawie poprzedniego sprawozdania,
 • Wygenerowanie wykonania na podstawie zapisów księgowych.

Krok 2

Eksport wprowadzonych sprawozdań z programu FoKa mini jednostki organizacyjnej do programu FoKa Pro w JST.

Krok 3

Wygenerowanie dokumentów księgujących realizację sprawozdań jednostkowych (w sposób różnicowy).

Krok 4

Agregacja sprawozdań jednostkowych do sprawozdania zbiorczego JST.

Krok 5

Wygenerowanie dochodów i wydatków wykonanych z zapisów księgi głównej. Porównanie i wykazanie ewentualnych różnic pomiędzy danymi wygenerowanymi z zapisów księgi głównej a danymi zagregowanymi ze sprawozdań jednostkowych.

Krok 6

Eksport wygenerowanego sprawozdania JST do systemu BeSTi@.

Zakres Wdrożenia

Klient:

Jednostka Samorządu Terytorialnego szczebla gminnego + jednostki organizacyjne
Wdrożenie Systemu Zintegrowanej Obsługi Księgowości FoKa
20 użytkowników łącznie w ramach wszystkich lokalizacji

Realizowane działania:

 • Dostawa licencji na system FoKa (licencja „na instytucję”)
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Wdrożenie Systemu
 • Szkolenia użytkowników

Cel wdrożenia:

 • Wdrożenie systemu finansowo-księgowego w JST
 • Wdrożenie Systemu Zintegrowanej Obsługi Księgowości FoKa, wraz z możliwością komunikacji pomiędzy JST a jednostkami organizacyjnymi w zakresie planów finansowych i sprawozdań budżetowych.

Model Wdrożenia

Analiza przedwdrożeniowa:

 • Identyfikacja procesów (dostępna infrastruktura, ilość użytkowników, role w systemie, ilość jednostek organizacyjnych, sposób pracy użytkowników w ramach poprzedniego systemu). Produkty analizy:
 • Propozycja modelu wdrożenia

Wdrożenie:

 • Dostawa licencji
 • Instalacja systemu FoKa Pro w JST na wskazanym serwerze i stacjach roboczych
 • Instalacja systemu FoKa Pro w jednostce organizacyjnej
 • Instalacja systemu FoKa mini w pozostałych jednostkach organizacyjnych
 • Import planu finansowego oraz budżetu z systemu BeSTi@
 • Analiza i weryfikacja układu planu kont zgodnie z wymaganiami
 • Konfiguracja zestawu dokumentów zgodnie z wymaganiami
 • Wprowadzenie bilansu otwarcia
 • Testy akceptacyjne (sprawdzenie czy stan kont po wprowadzeniu bilansu otwarcia jest zgodny z poprzednim systemem, przeprowadzenie i weryfikacja próbnych księgowań oraz wyciągów bankowych, wygenerowanie próbnych raportów i sprawdzenie, czy stan kont jest poprawny, weryfikacja komunikacji w zakresie planów finansowych i sprawozdań pomiędzy JST, a jednostkami organizacyjnymi)

Produkt wdrożenia:

 • Uruchomienie Systemu Zintegrowanej Obsługi Księgowości FoKa

Cykl szkoleniowy:

 • Szkolenie Administratora i zastępcy Administratora
 • Szkolenie użytkowników w JST
 • Szkolenie użytkowników w jednostkach organizacyjnych

Produkt cyklu szkoleniowego:

 • Wiedza niezbędna do pracy z wykorzystaniem systemu FoKa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij