O programie

Oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych, wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oprócz zgodności z zapisami wspomnianego aktu prawnego, powinno uwzględniać lokalne uwarunkowania związane z przyznawaniem pomocy materialnej. Dlatego też, program Pomoc Materialna dla Uczniów (PMdU), został przygotowany w taki sposób, by łatwo dostosować jego działanie do przyjętego, przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, regulaminu. To właśnie kryteria określone w uchwale rady, po ich wprowadzeniu do programu, decydują o warunkach przyznania pomocy, wysokości oraz terminach wypłaty świadczeń. Przesądza to o uniwersalności zastosowań naszej aplikacji.

Najważniejsze elementy

 • Użytkownik programu PMdU ma możliwość jego parametryzacji w oparciu o regulamin obowiązujący w danej jednostce samorządu terytorialnego.
 • Wprowadzenie określonych kryteriów pozwala na automatyczne naliczanie świadczeń, przy równoczesnej kontroli ich wypłacania.
 • Pomoc może być wypłacana bezpośrednio lub na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków, które są ewidencjonowane w systemie.
 • PMdU ewidencjonuje i przechowuje do wielokrotnego wykorzystania wszystkie informacje o wnioskodawcach, szkołach i beneficjentach, z możliwością porównania danych z dowolnym systemem ewidencji ludności.
 • Program jest wyposażony w kreator dokumentów (wzorów pism i decyzji), które mogą być generowane masowo, z wykorzystaniem wbudowanej bazy podstaw prawnych.
 • Aplikacja pozwala na masowe generowanie list wypłat oraz obsługę przelewów elektronicznych w związku z wypłatami.
 • Program PMdU pozwala na generowanie, na podstawie wypłaconych świadczeń, formularza PIT8s, zgodnego z obowiązującym wzorcem.
 • Aplikacja pozwala również na przygotowywanie raportów i zestawień zbiorczych o charakterze statystycznym, ilościowym i kwotowym.

Formularz zamówienia

Zamów wersję demonstacyjną programu.

Galeria

Korzyści

Przygotowując nasze rozwiązanie w zakresie obsługi stypendiów szkolnych zadbaliśmy, przede wszystkim o: dostosowanie programu do uwarunkowań prawa lokalnego obowiązującego na terenie danej gminy, automatyzację i weryfikację poprawności operacji związanych z przyznawaniem świadczeń, możliwość gromadzenia i wielokrotnego wykorzystania danych niezbędnych do wypłaty pomocy oraz możliwość definiowania i drukowania niezbędnych zestawień i wydruków. Z tego punktu widzenia można wymienić cztery kluczowe korzyści związane z wykorzystywaniem programu Pomoc Materialna dla Uczniów firmy Sputnik Software, w codziennej pracy:


 
 • Zarządzanie kryteriami – program nie narzuca użytkownikowi sposobu pracy, który byłby niezgodny z obowiązującymi w danej gminie zasadami. Obok wymaganej zgodności z Ustawą, aplikacja doskonale dostosowuje się do przyjętych zapisów uchwały podjętej przez radę. Wprowadzenie kilku obowiązujących kryteriów oraz możliwość ich zmiany w każdym momencie przesądza o uniwersalności produktu, dostosowanego do zmieniających się warunków.
 • Niezawodność operacji – wszystkie operacje związane z przyznawaniem świadczeń na podstawie złożonych wniosków odbywają się automatycznie. Program weryfikuje również, czy pomoc przysługuje danemu beneficjentowi, pozwala na masowe generowanie list wypłat oraz obsługę przelewów elektronicznych. Dzięki mechanizmowi zdalnej aktualizacji program pozwala na wykorzystanie aktualnie obowiązującego druku PIT8s.
 • Magazyn danych – dane ewidencyjne (o osobach, członkach rodzin, beneficjentach i instytucjach) raz wprowadzone do programu, są wykorzystywane wielokrotnie, służąc jednocześnie weryfikacji wniosków w kolejnym naborze. Możliwość ich porównania z danymi zgromadzonymi w dowolnym programie wykorzystywanym do obsługi ewidencji ludności jest kolejnym atutem naszego produktu.
 • Własne wzory i raporty – kreator dokumentów, wzbogacony o słownik podstaw prawnych, pozwala na zbudowanie wzorów wydruków pism i decyzji obowiązujących w danej jednostce, a także przygotowywanie wielu rodzajów wzorów, które są przechowywane w programie i mogą być w każdej chwili zmienione. Możliwości związane z przygotowywaniem raportów znakomicie wpisuję się w potrzeby związane z monitorowaniem wydatków związanych z wypłatą stypendiów oraz potrzebami statystycznymi danego urzędu.
 

Formularz zamówienia PMDU 2

Zamów wersję demonstacyjną programu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij