O systemie

Program Dodatki Mieszkaniowe kompleksowo wspomaga prace urzędu związane z obsługą i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych.

Cały proces – od złożenia wniosku aż do wypłaty dodatku – zamyka się w kilku operacjach, wykonywanych w sposób intuicyjny, dzięki odpowiednio zaprojektowanemu menu. Tym samym praca staje się przyjemna i nie wymagająca od użytkownika specjalistycznej wiedzy, poza elementarną obsługą komputera.

Wszelkie operacje obliczeniowe związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych odbywają się automatycznie i bez konieczności wprowadzania współczynników określonych w ustawie, ponieważ są one elementem aplikacji. Tym samym aktywność użytkownika zostaje ograniczona do wprowadzenia danych przedstawionych przez wnioskodawcę. Pozostałe parametry są samoczynnie wybierane przez program.

Aplikacja wykona niezbędne obliczenia i zweryfikuje, czy wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego. Kontrola poprawności wyliczanych dodatków odbywa się według warunków określonych w przepisach prawa.

Wszystkie funkcje zawarte w programie są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jak i z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz z odpowiednimi zapisami Ustawy o samorządzie gminnym.

Budowa programu

Program zawiera trzy podstawowe listy: osób, wniosków i wypłat. Okna z danymi są wyposażone w dodatkowe opcje, wspomagające przeszukiwanie zgromadzonych informacji. Przygotowanie pism odbywa się w oparciu o szablony, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb urzędnika. W praktyce zastosowanie szablonów umożliwia przygotowanie i wydrukowanie pisma dwoma kliknięciami myszy.

Obsługę dodatków mieszkaniowych ułatwia zintegrowana baza decyzji, osób oraz wypłat. Przydatną funkcją jest możliwość wykorzystania informacji o wnioskodawcach bezpośrednio z innych aplikacji, np. z programu do ewidencji ludności ELUD w wersji DOS i MS SQL.

Program Dodatki Mieszkaniowe doczekał się już drugiej edycji. W trakcie pracy korzystamy z pomocy i sugestii osób zajmujących się na co dzień dodatkami mieszkaniowymi. Dzięki temu nasz program spełnia najwyższe standardy w tej dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że spełni także Państwa wymagania i przyniesie Waszemu urzędowi wymierne korzyści.

Formularz zamówienia

Zamów wersję demonstacyjną programu.

Galeria

Zgodność z prawem

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 71 poz. 734 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2004 r., nr 240 poz. 2406),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z poźn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1828).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 roku do podstawy obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 100%, a nie 90% naliczonych i ponoszonych wydatków.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij