O systemie

Polityka bezpieczeństwa informacji w urzędach jest zadaniem, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Jest to podyktowane nie tylko wymogiem ochrony danych osobowych, ale także zabezpieczenia nośników informacji i urządzeń, na których są przetwarzane i zapisywane poufne dane. Wdrożenie zasad bezpieczeństwa musi odbywać się przy wykorzystaniu niezawodnego i funkcjonalnego systemu informatycznego.

Do realizacji tego zadania jest przeznaczony program Administracja Bezpieczeństwem Informacji firmy Sputnik Software.

Aplikacja wspomaga pracę administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie, w zakresie nadzoru przestrzegania zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych. Jednym z jego zadań jest ewidencjowanie zbiorów danych i miejsc ich przechowywania. Ułatwia gromadzenie informacji o firmach i pracownikach urzędu, rejestrując ich czynności związane z obsługą informacji.

Wszystkie funkcje programu są zgodne z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny spełniać służące do tego urządzenia i systemy informatyczne.

Przejrzyste zasady pracy

Program ABI czuwa nad wszystkimi etapami procesu przetwarzania informacji, od prostej rejestracji, poprzez przechowywanie i przetwarzanie, skończywszy na określeniu uprawnień pracowników. Formularze umożliwiają dołączenie plików: dokumentów (instrukcji elektronicznych, zeskanowanych faktur i gwarancji) albo programów (np. sterowników).

Użytkownik programu może w krótkim czasie przejrzeć historię wszystkich czynności dotyczących sprzętu, oprogramowania, zbiorów danych czy kopii bezpieczeństwa, jak i opublikowania ich w postaci raportów.Daje to pełną wiedzę o procesach przetwarzania, jak i o obsługujących je pracownikach, programach i urządzeniach.

Galeria

Kontakt

Skontaktuj się z działem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub umówienia się na prezentację.

program:
Administracja Bezpieczeństwem Informacji
 Security code

Praca w modułach

Program jest zbudowany z modułów połączonych siecią wzajemnych relacji. Dzięki temu dane wprowadzone w jednym module są widoczne i przetwarzane w pozostałych modułach. Na przykład dodanie operacji wykonanej przez pracownika na zbiorze danych jest widoczne zarówno w module Zbiory danych, jak i w Pracownicy; przypisanie programu do stacji komputerowej tworzy zależności w modułach Oprogramowanie oraz Sprzęt, itd.

Moduł Sprzęt i wyposażenie obsługuje urządzenia znajdujące się na obszarze urzędu. Zbiera dane m.in. o:

 • oprogramowaniu, zbiorach danych i kopiach bezpieczeństwa przypisanych do sprzętu,
 • dostawcach, gwarancjach i serwisantach.

Moduł Oprogramowanie przechowuje dane o:

 • używanych w urzędzie systemach operacyjnych, programach i ich uaktualnieniach,
 • sprzęcie, na którym jest zainstalowane oprogramowanie,
 • obsługiwanych zbiorach danych.

Moduł Zbiory danych:

 • kataloguje zbiory danych w formie papierowej i cyfrowej, z uwzględnieniem rejestracji u Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
 • ewidencjonuje wszystkie czynności podjęte na zbiorach oraz wykonane kopie bezpieczeństwa.

Moduł Pracownicy / uprawnienia:

 • rejestruje wszystkie osoby pracujące w urzędzie z uwzględnieniem hierarchii stanowisk,
 • przedstawia czynności podjęte przez pracowników na sprzęcie, oprogramowaniu, zbiorach danych itd.,
 • umożliwia wyznaczenie osób do pracy w programie ABI oraz nadanie im różnorodny zakres uprawnień, a także pozwala określić hierarchię stanowisk.

Moduł Kopie bezpieczeństwa:

 • administruje kopiami bezpieczeństwa; przechowuje dane o osobach upoważnionych do ich obsługiwania, jak również o wszystkich wykonanych na nich czynnościach.Moduł Miejsca przetwarzania:

 • ewidencjonuje miejsca, w których znajduje się sprzęt, zbiory danych, kopie bezpieczeństwa itd. Zawiera także informacje o upoważnionych do nich osobach oraz podjętych czynnościach.

Moduł Firmy:

 • współpracujące przechowuje dane teleadresowe przedsiębiorstw, z których usług korzysta urząd. Mogą być to dostawcy oprogramowanie i sprzętu; firmy zajmujące się serwisem i rozbudową urządzeń oraz uaktualnianiem programów.

Moduł Słowniki:

 • dzięki słownikom program można łatwo dostosować do specyficznych wymagań urzędu.
 • W nim administrator definiuje kategorie, do których są przypisywane grupy informacji. Ma możliwość ustalenia m.in. rodzajów kopii zapasowych, miejsc, sprzętu, stanowisk, operacji. W oparciu o utworzoną klasyfikację odbywa się wprowadzanie danych do programu.

Moduł Terminarz:

 • automatycznie kontroluje informacje o upływających gwarancjach i terminach ważności.
 • Łatwo konfigurowalny terminarz przypomni użytkownikom o zaplanowanych zadaniach.

Zgodność z prawem

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926), z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024),

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij